Våra tjänster

Primärt hyr vi ut erfaren personal med hög säkerhet och servicetänk inom kontaktledningsarbeten och kraft. Vi erbjuder kontaktledningsmontörer, tillsyningsmän, elsäkerhetsledare, fordonsförare, Sos-planerare och arbetsledning för underhållsarbeten och nybyggnation.

Under 2013 expanderade vår verksamhet till att även involvera bl.a. trumställ och lifträlsbilar utrustade med erforderliga verktyg för nybyggnation och underhåll av järnväg samt spårväg. Idag har vi två fullutrustade lifträlsbilar samt tre servicefordon utrustade med verktyg.
I början av 2020 utökar vi våran maskinpark med en traktorgrävare med korgutrustning.

Genom vårt omfattande kontaktnät kan vi åtaga oss totalentreprenader samt även kontakta andra entreprenadbolag som innehaver maskinpark och kompetens för genomförande av de olika moment som kan tänkas uppstå inom järnväg- och spårvägssektorn som vi inte själva besitter.